ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการปี 2566.pdf
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี.pdf

ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการ 65 ประโชติ.pdf

ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการ 64.pdf