โรงเรียนวัดประโชติการาม

8/3  หมู่ที่ 3  ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  

โทร.086-541-3569

E-Mail : pracho2562@gmail.com

Facebook: โรงเรียนวัดประโชติการาม