ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

020610-178 -220965_230218_170727.pdf
ประมวลจริยธรรมครู_2564PDF_230216_135041.pdf

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

w4-2565_230218_170754.pdf